16:52 | 19 июля, 2019

Психология

2 июля
Ушул төрт нерсени жасаңыз! Өмүрдө кездешчү көп балээден аман каласыз!
“Адамдардын жашоосунда келип чыгуучу көпчүлүк кыйын жагдайларды алар өздөрү түзүп алат”,- деп коюшат психологдор.